Hoge Raad creëert nieuwe mogelijkheid van vergoedingsrechten tussen samenwoners

Printvriendelijke versie

Voor samenwoners is in de wet niet veel geregeld. Waar voor gehuwden direct na het ja-woord een heel scala aan regels van toepassing wordt, moet de samenwoner alles zelf regelen. Gelukkig doen veel samenwoners dat in een samenlevingscontract.
Een onderdeel van een samenlevingscontract, kan een afspraak zijn hoe de partners om willen gaan met ongelijke inbreng, in bijvoorbeeld de woning van het stel. Is de woning van beide partners, dan spreken zij meestal af dat zij de aanschaf en verbouwingen samen betalen, in dezelfde verhouding als waarin zij eigenaar zijn. De hypotheekrente is vaak onderdeel van de huishoudkosten en die betalen zij meestal naar rato van inkomen, of ieder de helft.
Als één van de partners meer geld in de woning steekt, kan daarover in een samenlevingscontract een afspraak worden vastgelegd zodat duidelijk is welk bedrag bij scheiding of verkoop moet worden teruggegeven aan de inbrenger.

Onlangs speelde er een geval bij de Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtscollege. Een stel samenwoners leefde samen zonder samenlevingscontract. De man was eigenaar van de woning, maar de vrouw had een verbouwing van zijn woning gefinancierd. Toen zij uit elkaar gingen wilde de vrouw haar geld terug.

Nu de partners geen samenlevingscontract hadden en ook over de verbouwing geen andere overeenkomst hadden gesloten, er geen stilzwijgende afspraken waren gemaakt en er geen regeling in de wet staat die soelaas biedt, zag het er somber uit voor de vrouw. Toch concludeert de rechter dat de vrouw een vordering zou kunnen hebben in verband met de bijzondere omstandigheden van het geval, voortvloeiend uit de eisen van redelijkheid en billijkheid. Omdat de vrouw in dit geval geen bijzondere omstandigheden heeft aangevoerd kan de rechter haar niet helpen, maar in volgende gevallen zou het zomaar kunnen zijn dat dit vonnis van de Hoge Raad samenwoners kan helpen.

Toch raden wij u aan het niet zover te laten komen. Een procedure is tijdrovend, kostbaar en beslist niet goed voor uw gemoedsrust. Kom gerust een langs op ons kantoor, dan bespreken we onder het genot van een kopje koffie hoe we een dergelijke ongelijke inbreng op papier kunnen zetten. U zult dan – ook als u voor altijd bij elkaar blijft! – plezier hebben van het geruste gevoel dat u het goed heeft geregeld.

Bron: HR 10 mei 2019, nr. 18/00773 (ECLI:NL:HR:2019:707).