Archief

Welke waarde heeft een geërfde woning?

dinsdag 29 januari 2013

Sinds 1 januari 2010 gelden er nieuwe regels voor de waardering van een geërfde woning. Als u aangifte doet voor de erfbelasting moet u de geërfde woning opnemen voor de waarde volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Maar hoe zit het nu precies met die waarde?

Lenen en de erfenis

dinsdag 29 januari 2013

Het komt regelmatig voor dat iemand komt te overlijden en bij de afwikkeling van de nalatenschap blijkt dat er geld is uitgeleend aan anderen, bijvoorbeeld aan een kind. Even zo vaak is het helaas niet helemaal duidelijk of de lening deels of geheel is terugbetaald. Dit kan tot veel onmin tussen de erfgenamen leiden.

Geen aanspraak op schadevergoeding bij aankoop vervuilde grond

dinsdag 29 januari 2013

Bij aankoop van commercieel vastgoed wordt vaak gebruik gemaakt van standaard NVM-contracten. Niet in alle gevallen is het verstandig er van uit te gaan, dat de standaardbepaling de lading dekt. In specifieke gevallen is het zinvol een dergelijke bepaling nader te preciseren.

Is spuitcabine roerend of onroerend?

dinsdag 29 januari 2013

De vraag of er sprake is van een roerende of onroerende zaak is vaak moeilijk te beantwoorden. Toch kan het een belangrijke rol spelen als moet worden beoordeeld of schade aan een zaak in aanmerking komt voor vergoeding. Zo ook bij de eigenaar van een loods die daarin een spuitcabine had gebouwd. De loods wordt door brand verwoest en ook aan de spuitcabine ontstaat schade. De verzekeringsmaatschappij keert op grond van de opstalverzekering de schade aan de loods uit, maar niet de schade aan de spuitcabine.

Geen interne vrijwaring tegenover schuldeiser vennootschap

dinsdag 29 januari 2013

Wie als vennoot in een vennootschap onder firma (vof) met een of meer vennoten samenwerkt, is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die de vennootschap heeft gemaakt. Soms denken uittredende vennoten daar onder uit te kunnen door vrijwaringsafspraken met de achterblijvende vennoten te maken. Maar die vlieger gaat niet op.

Notulen hoeven niet altijd te worden ondertekend

dinsdag 29 januari 2013

Statuten van verenigingen bevatten soms de bepaling dat het bestuur bepaalde besluiten vooraf voorlegt aan bepaalde onderdelen van de vereniging. Welk risico loopt een vereniging als dergelijke besluiten niet op rechtsgeldige wijze tot stand zijn gekomen?

Volmacht en Levenstestament

dinsdag 22 januari 2013

Heeft u er wel eens aan gedacht wie uw zaken moet behartigen als u zelf langdurig in het ziekenhuis belandt, of erger nog: door bijvoorbeeld een hersenbloeding blijvend niet meer in staat bent uw eigen belangen te behartigen?

Testamentaire lijfrente niet aftrekbaar voor inkomstenbelasting

dinsdag 22 januari 2013

Sommige mensen nemen in hun testament een lijfrenteverplichting op. Dat is de plicht voor de erfgenamen om met regelmaat een vast bedrag over te maken aan een persoon.

Een lijfrenteverplichting wordt wel eens opgenomen omdat degene die het testament maakt een partner of een andere persoon verzorgd achter wil laten. In sommige gevallen is een bedrag in eens niet gewenst bijvoorbeeld omdat de begunstigde daar misschien niet mee om zal kunnen gaan. Degene die het testament maakt kan dan bepalen dat zijn erfgenamen maandelijks een vast bedrag zullen overmaken.

Forse vermogensstijging niet altijd onvoorzien

dinsdag 22 januari 2013

Hoe onverwacht is het dat tijdens een huwelijk het vermogen van een van de partners aanzienlijk toeneemt, bijvoorbeeld omdat die partner zelfstandig ondernemer is? Deze vraag speelt vooral een rol als het na een huwelijk op huwelijkse voorwaarden tot een echtscheiding komt. Nog meer speelt die vraag als de niet-ondernemende partij ook nog eens (koud) uitgesloten is van elke verdeling van dat opgebouwde vermogen.

Aankoop dienstwoning teruggedraaid

dinsdag 22 januari 2013

Woningen op een bedrijventerrein worden vaak op grond van het geldende bestemmingsplan gekwalificeerd als dienstwoning. Dat houdt in dat de woning alleen mag worden bewoond door personen die op de een of andere wijze nauw betrokken zijn bij het naast gelegen bedrijf.

Pagina's